Bagaż Biacomex

Przewoźnik Biacomex S. A. oferujący tanie bilety autokarowe na połączenia międzynarodowe Polska-Anglia i Anglia-Polska dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce BILETY AUTOKAROWE, określa ogólne zasady przewozu bagażu:

Tanie bilety autokarowe Biacomex na przewozy autobusowe Polska Anglia i Anglia Polska.

Duży wybór kierunków i liczne przystanki autobusowe Anglia.

– Pasażer ma prawo do zabrania ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu: jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość), przewożonego w luku bagażowym, oraz jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg, o ile warunki linii nie stanowią inaczej.
– Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem pasażera, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody poruszania się podczas podróży pozostałym pasażerom.
– Bagaż, który przekracza wyżej podane wymiary będzie potraktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony tylko za dodatkową opłatą.
– Pasażer ma prawo do zabrania za dodatkową opłatą drugiej sztuki bagażu podstawowego, przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg, o ile warunki linii nie stanowią inaczej.
– Pasażer będący osobą niepełnosprawną ma prawo do bezpłatnego przewozu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.
– Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w w/w regulaminie.
– Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie w transporcie oraz stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom bądź przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody podróżowania.
– O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo personel autobusu.
– Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż znajdujący się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
– Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez podróżującego trwałą przewieszką z podanym Nazwiskiem i adresem.
– Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
– Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza bezpieczeństwa podróży oraz wyżej wymienionych warunków (podstawa prawna – art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
– Bagaż, który nie może być przypisany do konkretnej osoby, może zostać usunięty z autokaru przez personel.
– Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za rzeczy przewożone w bagażu podręcznym ulokowanym w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autobusie, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.
Przewóz zwierząt w autobusie jest zabroniony.
– Opłata za przewożony bagaż jest pobierana na podstawie specjalnej banderoli bagażowej, która mocowana jest  do bagażu. Wysokości opłaty za przewóz drugiego i następnego bagażu podstawowego podana jest w rozkładzie jazdy.