Przewóz Osób Ecolines

Międzynarodowe Linie Autokarowe Ecolines, oferujące połączenia z Polski do Anglii, realizują przewozy osób według następujących zasad:

 

  1. Prawa oraz obowiązki pasażerów i przewoźnika w trakcie podróży
    1.1. Obowiązkiem pasażera jest przechowywać bilet do końca podróży i okazywać go na prośbę służby kontrolnej.

1.2. Pasażer powinien stawić się w miejscu odjazdu autobusu i zarejestrować się u stewardesy na 10 minut przed planowaną godziną odjazdu autobusu.

1.2.1. Podczas odprawy biletowo-bagażowej podróżny jest zobowiązany do pokazania ważnych dokumentów podróży. Dokonując zakupu biletu, pasażer potwierdza, że zapoznał się z warunkami przewozu pasażerów i jest informowany o tym, że w razie odmowy okazania dokumentów oraz braku jednego z nich, Przewoźnik ma prawo do jednostronnego zerwania umowy z pasażerem. Paszport osoby nieletniej oraz wiza uprawniające do wjazdu i/lub przejazdu po terytorium państwa, w ramach którego obowiązują przepisy prawa wizowego danego państwa. Od osób podróżujących z dziećmi są wymagane dodatkowe dokumenty podróży, np. akt urodzenia, notarialnie poświadczone upoważnienie od rodziców, świadectwo rozwodu, decyzja sądu itp. Wykaz tych dokumentów zależy od prawa kraju, z którego wyjeżdża lub do którego wjeżdża dziecko.

2.7. Jeżeli pasażer stawia się do punktu odjazdu w brudnej odzieży, w stanie nietrzeźwym (w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/środków odurzających) lub w inny sposób szkodzi, ogranicza komfort jazdy pozostałych pasażerów, zachowuje się w sposób nieodpowiedni, agresywny, podejrzany lub nie ma przy sobie dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy, Przewoźnik ma prawo jednostronnie zerwać umowę i nie przyjąć pasażera na pokład autobusu.

2.8. W czasie podróży pasażerom nie wolno:

2.8.1. Przewozić zwierząt i ptaków.

2.8.2. Przewozić substancje i przedmioty, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka, a także substancje i przedmioty, które mogą zagrażać bagażowi innych pasażerów.

2.8.3. Spożywania napojów alkoholowych.

2.8.4. Palenia tytoniu w salonie autokaru lub w toalecie.

Szczegółowe informacje dotyczące przewozu osób liniami Ecolines dostępne są na stronie internetowej przewoźnika.