Przewóz Osób Sindbad

Międzynarodowe Linie Autokarowe Sindbad, Interbus Sindbad i Polonia Transport, oferujące połączenia autobusowe do Anglii, realizują przewozy autokarowe osób według określonych zasad.

Wszystkie tanie bilety autokarowe oferujące połączenia międzynarodowe z Polski do Anglii i z Anglii do Polski, dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce BILETY AUTOKAROWE.

ludzie w autobusie

– Podróżny powinien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, nie później niż 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.
– Podróżny powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie czeka na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia.
– Podróżny ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer powinien posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek.
– Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autobusu.
– Podróżny odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
– W przypadku, gdy autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Podróżny jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
– Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150cm wzrostu, przewożone jest w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom
technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
– Dzieci bez względu na wiek mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy). O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi autokaru i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w autokarze. W przypadku podróży do Włoch, Grecji, Ukrainy i Bułgarii minimalny wiek dziecka podróżującego bez osoby dorosłej to 16lat.
–  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
– Podróżny objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tymże ubezpieczeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące przewozu osób liniami Sindbad znajdują się na stronie internetowej przewoźnika.

Wszystkie tanie bilety autobusowe na połączenia Polska-Anglia / Anglia Polska, są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce BILETY AUTOKAROWE.